Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhon nhen


[nhon nhen]
Peck at.
Ăn nhon nhen từng tí một
To peck at [little bits of food.Peck at
Ăn nhon nhen từng tí một To peck at [little bits of food


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.