Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhanh nhảu


[nhanh nhảu]
xem nhanh nhẹnAgile, vivacious, active, prompt
Chú bé nhanh nhảu an active little boy
Nhanh nhảu đoảng Prompt but bungling, clumsily prompt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.