Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhảy xanoun
long-jump

[nhảy xa]
(môn nhảy xa) long jump
to do the long jump
Vận động viên nhảy xa
Long jumperGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.