Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhảy cao


[nhảy cao]
to do the high jump
(môn nhảy cao) high jump
Vận động viên nhảy cao
High jumperHigh jump


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.