Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhân quần


[nhân quần]
(cũ) Human community; the public; the people; society; human society(cũ) Human community


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.