Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhân luân


[nhân luân]
(cũ) Human morality, human ethics.
norm/standard of be haviour
human relationships, morals(cũ) Human morality, human ethics


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.