Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nguyên tử atom


[nguyên tử atom]
Năng lượng nguyên tử
atomic energy.
Thuyết nguyên tử
the atomic theory.Năng lượng nguyên tử atomic energy
Thuyết nguyên tử the atomic theory


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.