Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nguyên tửnoun
atom
bom nguyên tử atom bomb

[nguyên tử]
danh từ.
atom; atomic
bom nguyên tử
atom bomb.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.