Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghêu


[nghêu]
(địa phương) như nghêu ngao
Sing, recite disconnected phrases (for one's own entertainment)(địa phương) như ngao Sing, recite disconnected phrases (for one's own entertainment)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.