Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghênh hôn


[nghênh hôn]
go and get the bride at her parents' home(từ cũ) Go to the bride's house and escort her to the bridegroom's


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.