Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngựa nghẽo


[ngựa nghẽo]
(xấu) Jade, hack.
Ngựa nghẽo gì chạy chậm như người đi bộ
What a jade! It gallops at the rate of a man's walk.
bad horse; jade(xấu) Jade, hack
Ngựa nghẽo gì chạy chậm như người đi bộ What a jade! It gallops at the rate of a man's walk


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.