Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngồng


[ngồng]
như ngồng ngồng
Tall shoot (of cabbage, tobacco plant...).
Towering.
Nó lớn vọt va cao ngồng
He shot up and was toweringly tall.
Ngồng ngồng (láy, ý tăng ).
stem, stalk
very tall (cao ngồng)Tall shoot (of cabbage, tobacco plant...)
Towering
Nó lớn vọt va cao ngồng He shot up and was toweringly tall
Ngồng ngồng (láy, ý tăng)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.