Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngập ngụa


[ngập ngụa]
Full of, profusely covred with.
Dirty(nói về nơi ở...).
be filled with; boggy; muddy, miryFull of, profusely covred with
Dirty(nói về nơi ở...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.