Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
người người


[người người]
như mọi người
" người người thi đua, ngành ngành thi đua "
one and all men, one and all branches take part in the emulation movementAll and sundry, everyone, one and all


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.