Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngòm


[ngòm]
Pitch [dark], deep [black].
Đêm ba mươi trời tối ngòm
On the night of the thirtieth of the lunar month, it is pitch dark.
Very [bitter], extremely
Quả đắng ngòm
A very bitter fruit.Pitch [dark], deep [black]
Đêm ba mươi trời tối ngòm On the night of the thirtieth of the lunar month, it is pitch dark
Very [bitter]
Quả đắng ngòm A very bitter fruit


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.