Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
never-to-be-forgotten
never-to-be-forgotten
['nevətəbifə'gɔtn]
tính từ
không bao giờ quên được


/'nevətəbifə'gɔtn/

tính từ
không bao giờ quên được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.