Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
necessarian


necessarian
[,nesi'seəriən]
Cách viết khác:
necessitarian
[ni,sesi'teəriən]
Xem necessitarianGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.