Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nebulosity
nebulosity
[,nebju'lɔsiti]
danh từ
mây mù
tính chất mờ đục


/,nebju'lɔsiti/

danh từ
mây mù
tính chất mờ đục


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.