Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nan y


[nan y]
xem vô phương cứu chữaDifficult to cure
Bệnh nan y A disease difficult to cure


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.