Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nữa là


[nữa là]
let alone
Trẻ con còn hiểu nữa là người lớn
The children can understand, let alone the grown-upsLet alone
Trẻ con còn hiểu nữa là người lớn The children can understand, let alone the grown ups


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.