Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nợ nước


[nợ nước]
obligation toward one's country; one's civic dutiesDuty (obligation toward one's country


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.