Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nắn nót


[nắn nót]
Write painstakingly; write carefully
Nắn nót viết tên mình vào bìa sách
To write painstakingly one's name on a book cover.Write painstakingly
Nắn nót viết tên mình vào bìa sách To write painstakingly one's name on a book cover


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.