Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nấu nướng


[nấu nướng]
to do the cooking; to cook
Nấu nướng khéo / vụng
To be a good/bad cookCook, do the cooking


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.