Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nạcadj
lean
thịt nạc lean meat

[nạc]
tính từ
lean.
thịt nạc
lean meat.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.