Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nương rẫy


[nương rẫy]
Burnt-over land, milpa, kaingin.
fields in the mountainsBurnt-over land, milpa, kaingin


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.