Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nên người


[nên người]
to become a good person
Được dạy dỗ nên người
To be educated into a good personBecome a good person
Được dạy dỗ nên người To be educated into a good person


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.