Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mysterious
mysterious
[mis'tiəriəs]
tính từ
thần bí, huyền bí
khó giải thích, khó hiểu, bí ẩn


/mis'tiəriəs/

tính từ
thần bí, huyền bí
khó giải thích, khó hiểu, bí ẩn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mysterious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.