Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
muteness
muteness
['mju:tnis]
danh từ
sự câm, sự thầm lặng, sự lặng thinh


/'mju:tnis/

danh từ
sự câm, sự thầm lặng, sự lặng thinh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "muteness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.