Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mump
mump
[mʌmp]
nội động từ
hờn dỗi, phụng phịu
càu nhàu, cằn nhằn
động từ
ăn xin, ăn mày


/mʌmp/

nội động từ
hờn dỗi, phụng phịu
càu nhàu, cằn nhằn

động từ
ăn xin, ăn mày

Related search result for "mump"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.