Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moxie
moxie
['mɔksi]
danh từ
(từ lóng) tính sôi nổi; tính sinh động
sự can đảm, sự gan dạ


/'mɔksi/

danh từ
(từ lóng) tính sôi nổi; tính sinh động
sự can đảm, sự gan dạ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "moxie"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.