Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mournfulness
mournfulness
['mɔ:nfulnis]
danh từ
tính chất buồn rầu, tính chất ảm đạm; sự tang tóc, sự thê lương


/'mɔ:nfulnis/

danh từ
tính chất buồn rầu, tính chất ảm đạm; sự tang tóc, sự thê lương

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.