Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mountain warfare
mountain+warfare
['mauntin'wɔ:feə]
danh từ
tác chiến vùng núi


/'mauntin'wɔ:feə/

danh từ
tác chiến vùng núi

Related search result for "mountain warfare"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.