Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
motor road
motor+road
['moutəroud]
danh từ
đường ô tô chạy


/'moutəroud/

danh từ
đường ô tô chạy

Related search result for "motor road"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.