Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moth-eaten
moth-eaten
['mɔθ,i:tn]
tính từ
bị nhậy cắn
(nghĩa bóng) cũ rích, lâu ngày


/'mɔθ,i:tn/

tính từ
bị nhậy cắn
(nghĩa bóng) cũ rích, lâu ngày

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "moth-eaten"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.