Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
morn
morn
[mɔ:n]
danh từ
(thơ ca) buổi sáng


/mɔ:n/

danh từ
(thơ ca) buổi sáng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "morn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.