Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
morbid
morbid
['mɔ:bid]
tính từ
bệnh tật, ốm yếu; không lành mạnh (đầu óc, ý nghĩ...)
morbid imagination
trí tưởng tượng không lành mạnh
morbid anatomy
(y học) giải phẫu bệnh học


/'mɔ:bid/

tính từ
bệnh tật, ốm yếu; không lành mạnh (đầu óc, ý nghĩ...)
morbid imagination trí tưởng tượng không lành mạnh
morbid anatomy (y học) giải phẫu bệnh học

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "morbid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.