Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
monocycle
monocycle
['mɔnousaikl]
danh từ
xe đạp một bánh


/'mɔnousaikl/

danh từ
xe đạp một bánh

Related search result for "monocycle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.