Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moistness
moistness
['mɔistnis]
danh từ
tình trạng ẩm ướt, tình trạng ướt lấp nhấp


/'mɔistnis/

danh từ
tình trạng ẩm ướt, tình trạng ướt lấp nhấp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "moistness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.