Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
modeling


    Chuyên ngành kinh tế
lập mô hình
tạo mẫu
việc tạo mẫu
    Chuyên ngành kỹ thuật
mô hình hóa
sự đúc khuôn
    Lĩnh vực: xây dựng
sự đắp tượng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.