Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misunderstanding
misunderstanding
['misʌndə'stændiη]
danh từ
sự hiểu lầm
sự bất hoà


/'misʌndə'stændiɳ/

danh từ
sự hiểu lầm
sự bất hoà

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "misunderstanding"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.