Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mistress

mistress
['mistris]
danh từ
bà chủ nhà
bà chủ (người đàn bà có quyền kiểm soát hoặc định đoạt)
người đàn bà am hiểu (một vấn đề)
bà giáo, cô giáo
tình nhân, mèo
xem Mrs


/'mistris/

danh từ
bà chủ nhà
bà chủ (người đàn bà có quyền kiểm soát hoặc định đoạt)
người đàn bà am hiểu (một vấn đề)
bà giáo, cô giáo
tình nhân, mèo
(thường), (viết tắt) Bà (trước tên một người đàn bà đã có chồng)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mistress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.