Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misinterpret
misinterpret
['misin'tə:prit]
ngoại động từ
hiểu sai, giải thích sai
dịch sai


/'misin'tə:prit/

ngoại động từ
hiểu sai, giải thích sai
dịch sai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "misinterpret"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.