Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misdescribe
misdescribe
['misdis'kraib]
ngoại động từ
tả sai, miêu tả không đúng


/'misdis'kraib/

ngoại động từ
tả sai, miêu tả không đúng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.