Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misapply
misapply
[,misə'plai]
ngoại động từ
dùng sai, áp dụng sai


/'misə'plai/

ngoại động từ
dùng sai, áp dụng sai


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.