Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
menagerie
menagerie
[mi'nædʒəri]
danh từ
bầy thú (của một gánh xiếc)


/mi'nædʤəri/

danh từ
bầy thú (của một gánh xiếc)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "menagerie"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.