Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
meant
meant
[ment]
động tính từ quá khứ của mean


/mi:n/

danh từ
khoảng giữa, trung độ, trung gian, trung dung
the happy mean; the holden mean trung dung, chính sách chiết trung
(toán học) giá trị trung bình; số trung bình
(số nhiều) ((thường) dùng như số ít) phương tiện, kế, biện pháp, cách
means of living kế sinh nhai
means of communication phương tiện giao thông
(số nhiều) của, của cải, tài sản, khả năng (kinh tế)
he is a man of mean ông ta là một người có của
means test sự thẩm tra khả năng (trước khi trợ cấp) !by all means; by all manner of means
bằng đủ mọi cách, bằng bất cứ cách nào, bằng bất cứ giá nào
tất nhiên, dĩ nhiên, chắc chắn !by fair means or foul
bằng đủ mọi cách tốt hay xấu !by means of
bằng cách !by no means !by no means of means
chẳng chút nào, quyết không, hẳn không, tuyệt nhiên không !by some means or other
bằng cách này hay cách khác

tính từ
trung bình, vừa, ở giữa
a man of mean stature người tầm vóc trung bình, người tầm thước
the mean annual temperature độ nhiệt trung bình hằng năm
(toán học) trung bình
mean value theorem định lý giá trị trung bình

tính từ
thấp kém, kém cỏi, tầm thường
to be no mean scholar không phải là một thứ học giả tầm thường
tối tân, tiều tuỵ, tang thương, khốn khổ
a mean house in a mean street một căn nhà tiều tuỵ trong một khu phố tồi tàn
hèn hạ, bần tiện, bủn xỉn
to be mean over money matters bủn xỉn về vấn đề tiền nong
(thông tục) xấu hổ thầm
to feel mean tự thấy xấu hổ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cừ, chiến
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hắc búa

động từ meant /meant/
nghĩa là, có nghĩa là
these words mean nothing những chữ này không có nghĩa gì hết
muốn nói
what do you mean? ý anh muốn nói gì?
định, có ý định, muốn, có ý muốn
I mean to go early tomorrow tôi định mai sẽ đi sớm
does he really mean to do it? có thật nó có ý định làm cái đó không?
dự định, để cho, dành cho
I mean this for my son tôi dự định cái này dành cho con trai tôi
có ý nghĩa lớn, đáng giá, đáng kể
your friendship means a great deal to me tình bạn của anh có ý nghĩa rất lớn đối với tôi !to mean mischief
có ác ý !to mean well (kindly) by (to, towards) someone
có ý tốt đối với ai !what do you means by it?
làm sao anh chứng minh được điều đó

Related search result for "meant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.