Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
matador
matador
['mætədɔ:]
danh từ
người đấu bò (ở Tây-ban-nha)
(đánh bài) quân bài chủ


/'mætədɔ:/

danh từ
người đấu bò (ở Tây-ban-nha)
(đánh bài) quân bài chủ

Related search result for "matador"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.