Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
masseur
masseur
[mæ'sə:]
danh từ
người đàn ông làm nghề xoa bóp


/'mæsə:/

danh từ
người đàn ông làm nghề xoa bóp

Related search result for "masseur"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.