Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
masonry

masonry
['meisnri]
danh từ
nghề thợ nề
công trình nề (trong một căn nhà)
(Masonry) hội Tam điểm


/'meisnri/

danh từ
nghề thợ nề
công trình nề, phần xây nề (trong một cái nhà)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "masonry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.