Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marinade
marinade
[,mæri'neid]
danh từ
nước xốt
cá (thịt) giầm nước xốt


/,mæri'neid/

danh từ
nước xốt marinat
cá (thịt) giầm nước xốt marinat


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.